POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZALECENIA WILLIS CASINO

1. PRZEDMIOT PONIŻSZEJ POLITYKI

Niniejszy dokument opisuje metodologie gromadzenia i ujawniania informacji na stronie internetowej Willis Casino zarządzanej przez Intercomm International Business Corporation Srl (numer rejestracyjny 3-102-669911, z zarejestrowanym adresem w Dystrykcie 1 w San Pedro, Montes De Oca, od Automercado Los Yoses 125 metrów południe, San Jose, Kostaryka) oraz Willis Casino (indywidualnie i łącznie określane jako "Operator").

1.2 Użytkowanie Strony Internetowej i wszystkich dostępnych treści oraz aplikacji na Stronie, nazywane jest "Usługami".

2. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Dane osobowe użytkownika (to znaczy, informacje na temat użytkownika, które pozwalają na jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazywane w poniższej Polityce Prywatności "Danymi Użytkownika"), będą przetwarzane przez Operatora (w tym przedstawicieli i pracowników), oraz (tam, gdzie jest to wskazane) przez naszych członków i podwykonawców, w celu dostarczenia mu szerokiej gamy Usług. Dane Użytkownika zaczną być gromadzone od momentu zarejestrowania się w celu założenia konta lub kiedy użytkownik prześle nam pytanie w formie pisemnej.

2.2 Jest możliwe, że Strony Internetowe będą zawierać linki do stron operowanych przez osoby trzecie. W tym wypadku, Operator nie będzie odpowiedzialny ani za praktyki związane z prywatnością, ani za treści żadnej z tych stron internetowych.

2.3 Podczas korzystania z którejkolwiek Usługi, użytkownik akceptuje, że przeczytał i zgadza się z zasadami poniższej Polityki Prywatności i że, po dostarczeniu nam Danych Użytkownika (włącznie, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, z wysłaniem do nas zapytania poprzez jedną z naszych Stron Internetowych, lub wypełnieniem częściowym procesu rejestracji na koncie), udziela zgody na to, aby Operator (i nasi członkowie oraz podwykonawcy) korzystał z tej informacji w celach ustalonych w akapicie 3 poniższej Polityki Prywatności.

2.4 Jeśli Użytkownik nie chce dostarczyć Danych na mocy tego, co zostało ustalone w poniższej Polityce Prywatności, nie powinien wpisywać tych informacji w pola do tego przeznaczone w danej zakładce na żadnej z naszych Stron Internetowych, ani dostarczać nam podobnych informacji przez telefon. Jednakże, jeśli nie dostarczy nam tych danych, jest możliwe, że nie będzie mógł korzystać w pełni z odpowiedniej części naszych Usług.

2.5 Podczas rejestracji, użytkownicy, którzy się u nas rejestrują, mają szansę wybrać opcję, że nie chcą być informowani o zbliżających się wydarzeniach, ofertach i promocjach Operatora. Goście, którzy nie chcą otrzymywać wiadomości z powyższymi informacjami, powinni "odznaczyć" odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym . Użytkownik może aktualizować swoje marketingowe preferencje w każdej chwili, w zakładce "Moje konto/Aktualizowanie Preferencji Marketingowych " (lub podobnej) na Stronie Internetowej (jeśli dana opcja jest dostępna) lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Jeśli opcja jest dostępna, a użytkownik wybrał możliwość otrzymywania informacji o przyszłych wydarzeniach, ofertach i promocjach poprzez wiadomości na telefon komórkowy, może w każdej chwili wstrzymać otrzymywanie tych informacji, wysyłając zwrotną wiadomość o treści "REZYGNUJE".

3. RODZAJ I KORZYSTANIE Z GROMADZONYCH DANYCH

3.1 Operator gromadzi Dane Użytkownika w celu:

3.1.1 Otwarcia Konta użytkownika, aby ten mógł korzystać z wszystkich funkcji naszych Usług, w tym, między innymi, potwierdzenia środków na Koncie użytkownika, stawiania zakładów i brania udziału w grach;

3.1.2 Otrzymywania od niego pytań i komentarzy poprzez nasze Centrum Pomocy Online oraz możliwości odpowiedzi na nie;

3.1.3 Spełnienia wszelkich przepisów mających zastosowanie w związku z rejestracją użytkownika, np. weryfikacji wieku; oraz

3.1.4 (pod warunkiem, że użytkownik nie zrezygnuje z tej opcji), informowania użytkownika o przyszłych wydarzeniach, ofertach i promocjach Operatora.

3.2 W dodatku do przedmiotu wcześniejszego akapitu 3.1, Operator wyłącznie będzie korzystał z Danych Użytkownika, w tym dzielił się nimi z naszymi członkami i podwykonawcami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych (w tym, tam, gdzie jest to wskazane, Danych Użytkownika) w naszym imieniu, w celu:

3.2.1 założenia, operawania i administrowania Konta użytkownika;

3.2.2 dostarczenia wszystkich potrzebnych użytkownikowi Usług oraz w każdym innym celu związanych ze świadczeniem danych Usług;

3.2.3 weryfikacji dokładności Danych Użytkownika, włącznie z rozpowszechnianiem tych informacji osobom trzecim, w tym instytucjom finansowym i firmom weryfikującym wiek oraz raporty kredytowe, w tych właśnie celach. Rejestr weryfikacji zostanie zachowany i te osoby trzecie będą mogły użyć tych informacji, aby zwrócić się do innych firm w celach weryfikacji);

3.2.4 opracowania statystyk związanych z korzystaniem z Usług przez użytkownika i innych klientów;

3.2.5 opracowania i eksponowania odpowiednich i zindywidualizowanych materiałów oraz treści marketingowych;

3.2.6 okresowego wysyłania posiadaczom kont, pisemnych wiadomości celem poinformowania ich o ważnych zmianach w usługach, aktualizacjach dotyczących kwestii technicznych oraz modyfikacjach Warunków korzystania z Serwisu (włącznie z poniższą Polityką Prywatności);

3.2.7 wypełniania naszych zadań, obowiązków i odpowiedzialności regulujacyjnych na mocy Ustawy o Hazardzie internetowym z roku 2001 (Gambling Act 2001), i zgodnie z ustawodawstwem oraz w stosunku do właściwym organów regulujących w innych jurysdykcjach, gdzie Operator prowadzić będzie działalność;

3.2.8 spełniania warunków lub postępowań sądowych, albo podejmowanie środków w celu ochrony interesów organów sportowych lub innych zainteresowanych organów;

3.2.9 sprawdzania czy dana działalność nie jest nielegalna, nieuczciwa bądź niewłaściwa w stosunku do Usług;

3.2.10 informowania na temat popełnionego przestępstwa, w tym prania brudnych pieniędzy i wszelkiego oszustwa, oraz.

3.2.11 w każdym innym celu koniecznym do spełnienia naszych obowiązków wynikających z umowy z użytkownikiem.

3.3 Operator nie będzie wysyłał niepożądanych przez użytkownika informacji dotyczących ofert lub reklam osób trzecich.

3.4 Operator będzie używał Nazwy użytkownika i/lub jego imienia oraz regionu w celach reklamowych i promocyjnych.

3.5 Rozmowy telefoniczne realizowane lub otrzymane przez nasz Dział Obsługi Klienta mogą być nagrywane celem dokształcania i zachowania bezpieczeństwa.

3.6 Będziemy mogli przekazać Dane Użytkownika w przypadku przeniesienia bądź sprzedaży naszej firmy lub jej części, włączając w to przypadek niewypłacalności.

3.7 Jeśli w danym momencie użytkownik życzy sobie zakończenia przetwarzania przez nas jego Danych w celach wyżej wymienionych, będzie musiał skontaktować się z nami i podejmiemy odpowiednie kroki, aby sprostać jego żądaniom. Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że jego decyzja może wpłynąć na zamknięcie jego Konta.

4. PRZEKAZANIE DANYCH ZA GRANICĘ

4.1 W ramach świadczenia usług, możliwe jest, że Operator będzie potrzebował przekazać informacje (w tym Dane Użytkownika):

4.1.1 innym firmom, które stanowią część tej samej grupy fim Operatora; oraz

4.1.2 naszym członkom i podwykonawcom, rezydującym w swoich krajach pochodzenia

5. AKTUALIZACJA DANYCH UŻYTKOWNIKA

5.1 Użytkownik, ze swojego konta, może w każdej chwili aktualizować lub usunąć Dane Użytkownika poprzez opcję "Moje konto/Aktualizacja danych" (jeśli dostępna) lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

5.2 Użytkownik będzie mógł otrzymać kopię swoich Danych, która znajduje się w posiadaniu Operatora, kontaktując się z Działem Obłsugi Klienta. Wymagane jest zawiadomieniem z wyprzedzeniem do TRZYDZIESTU (30) dni, aby móc spełnić żądanie użytkownika.

6. KONTAKT

6.1 Jeśli użytkownik uważa, że Operator nie uszanował zasad zawartych w poniższej Polityce Prywatności, będzie mógł skontaktować się z Działem Obsługi Klienta support@ williscasino.com a my dołożymy wszelkich rozsądnych starań, aby określić problem i naprawić go w jak najkrótszym czasie.

7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

7,1 w okresie, w którym dane osobowe będą przechowywane przez Intercomm International.Busines.Corporation Srl, tym samym przyjmuje zaangażowania, aby zapewnić, że informacje te są zabezpieczone odpowiednio i są stosowane
wyłącznie do celów określonych w niniejszym oświadczeniu.

7.2 Dane będą przechowywane przez cały okres, w którym użytkownik będzie utrzymywać relacje biznesowe z Intercomm Int.Bus.Corpotation. Srl

7.3 Jeśli użytkownik przestanie utrzymywać kontakty handlowe z Intercomm Int.Bus.Corporation. Srl., Twoje dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres ściśle niezbędny do przestrzegania celów opisane w niniejszym zawiadomieniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zwykle ten okres czasu nie przekracza 10 lat poza czas trwania konta gry, z wyjątkiem pewnych szczególnych okoliczności może być dłuższy.

7.4 Dane osobowe przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych nie są zwykle przechowywane przez okres dłuższy niż 24 miesiące po wygaśnięciu konta, ale mogą być przechowywane dłużej w niektórych specyfikacjach okoliczności.

7.5 Warunki, które mogą prowadzić do przedłużenia okresu przechowywania danych osobowych, mogą stanowić, tytułem nieograniczającym, przykład:
konieczność identyfikacji użytkownika, gdy loguje się z powrotem na serwisach grupowych, zapobiegania i wykrywania działań przestępczych, przygotowania i obrony praw i interesów grupy korporacyjnej w przypadku działań prawnych.

7.6 Poza przypadkami, o których mowa powyżej, jednak ostrzega, że ​​dane osobowe mogą pozostać w naszych systemach przechowywane przez dłuższy okres czasu niż to konieczne, jeżeli jest to spowodowane problemami technicznymi.

7.7 Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności: 30 czerwca 2018

8. DYREKTYWY

(i) Dyrektywy Europejskie n. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Weszło w życie w dniu 25.05.2018 r., Dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawa przyznane przez REGULACJĘ GDPR

8.1 Zgodnie z rozporządzeniem europejskim w sprawie ochrony prywatności n. 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - GDPR), które weszło w życie 25 maja 2018 r., Masz szereg praw do swoich danych osobowych,
które są wyszczególnione poniżej:

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 rozporządzenia GDPR): Użytkownik ma prawo zażądać kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Odwiedź stronę Kontakt, aby się z nami skontaktować, jeśli chcesz złożyć tę prośbę. W kontaktach podaj jak najwięcej informacji, aby zidentyfikować siebie, aby pomóc nam zebrać informacje. Prawo do anulowania (Artykuł 17 rozporządzenia GDPR): możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy nie ma podstaw prawnych, które wymagają od nas dalszego przetwarzania tych danych osobowych.
To prawda tak ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, ponieważ zobowiązania prawne obejmują okresy zatrzymywania danych.
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 rozporządzenia GDPR): możesz zażądać poprawienia wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy.
Prawo do otrzymania informacji: masz prawo do otrzymania informacji o wszelkich zmianach lub wykorzystaniu danych.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia GDPR): podobnie jak prawo dostępu do danych osobowych, prawo to umożliwia uzyskanie danych osobowych w formacie elektronicznym, który umożliwia przekazywanie danych takie dane do innej organizacji, jeśli jest to istotne.
Prawo do ograniczenia / odmowy przetwarzania danych osobowych (art. 18 i 21 GDPR): w pewnych okolicznościach przysługuje ci prawo do wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
w przypadku których przetwarzanie opierać się na zgodzie lub naszym uzasadnionym interesie. Jednak pomimo zastrzeżeń lub chęci ograniczenia przetwarzania, jeśli istnieją uzasadnione powody lub zobowiązania prawne, bylibyśmy zobowiązani do kontynuowania przetwarzanie.
Prawa związane z podejmowaniem decyzji i automatycznym profilowaniem: użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, tj. Bez udziału człowieka, jeżeli decyzja ma wpływ prawny lub w inny sposób znacząco wpływa na Ciebie.
Potwierdzamy, że nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji tego rodzaju;
Prawo do cofnięcia uprzednio wydanej zgody (art. 7 ust. 3 rozporządzenia GDPR): użytkownik ma zawsze prawo do cofnięcia uprzednio wydanej zgody bez uszczerbku dla zgodności z prawem leczenie, nawet jeśli nie wpłynie to na operacje przetwarzania danych przeprowadzonych, gdy uzyskaliśmy zgodę;
Prawo do złożenia skargi (art. 51 rozporządzenia w sprawie GDPR): Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu w celu ochrony danych osobowych.

8.2 W każdej chwili użytkownik ma możliwość zmiany zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych z uwzględnieniem wyżej wymienionych punktów.

(i) Dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

(ii) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58 o prywatności i łączności elektronicznej, jak każda inna norma miejscowa obowiązująca w zakresie marketingu internetowego w Unii Europejskiej.

(iii) Ustawa antyspamowa CAN-SPAM z 2003 (Prawo publiczne 108-187) w Stanach Zjednoczonych w zakresie marketingu internetowego w Stanach Zjednoczonych.

(iv) Ustawa Organiczna o Ochronie Danych Osobowych 15/1999 obowiązująca w Hiszpanii.


Bitcoin Casino - 40 i więcej Kryptowaluty akceptowane